HAP chauffeur 2021-06-07T15:45:47+00:00

HAP chauffeur

Een HAP- of huisartsenchauffeur heeft als taak de huisarts snel en veilig te vervoeren naar de plaats van bestemming. Daarom worden er aan hen hoge eisen gesteld. Huisartsenchauffeurs moeten in de eerste plaats de juiste kennis en vaardigheden bezitten om de huisarts te assisteren. Daarnaast moeten zij beschikken over voertuigbeheersing en verkeersinzicht om de ambulance te besturen, al dan niet gebruikmakend van optische en geluidssignalen.

Inhoud
In de opleidingen tot HAP-chauffeur ligt het accent op het verhogen van de verkeersveiligheid, het voorkomen van ongevallen en de reductie van schades.

Basisopleiding
De Basisopleiding HAP-chauffeur bestaat uit drie onderdelen:

 • Theorie
 • Algemene rijvaardigheid (verkeersdeelname)
 • Bijzondere rijvaardigheid

De Basisopleiding wordt altijd gestart met een zogenoemde ‘intest’ om net niveau van de kandidaat te bepalen. Aan de hand van de uitkomst worden de verschillende onderdelen op maat ingevuld.

Nascholing
De Nascholing HAP-chauffeur bestaat net als de basisopleiding uit drie onderdelen theorie en algemene en bijzondere rijvaardigheid. De totale duur van de nascholing is 3 dagen, die flexibel kunnen worden ingevuld. Met name de rijvaardigheid is aan te passen aan de wensen en eisen van de kandidaat.

 • Ritvoorbereiding
 • Wet- en regelgeving
 • Communicatie
 • Conflictsituaties
 • Oplossen van storingen
 • Voertuigcontrole
 • Veilige en professionele verkeersdeelname
 • Stratenkennis
 • Route en rijtijd

Kosten
Afhankelijk van invulling en opzet.

Wilt u meer weten over deze opleiding, of over de vele andere mogelijkheden bij VOZ? Neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord.