Brandweer 2018-06-27T08:57:26+00:00

Brandweer

Brandweerchauffeurs hebben een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van andere weggebruikers, de korpsleiding en mede- passagiers. De opleiding tot Brandweerchauffeur vraagt wat ons betreft om een doelgerichte en vakspecifieke opleidings- en trainingsaanpak, die wij als volgt gestalte geven.

Vakbekwaam worden:
Met  onze opleidingsstructuur realiseren we een doorlopende leerlijn (zie figuur hieronder). Deze leerlijn  start bij de basisopleiding brandweerchauffeur (vakbekwaam worden), deze wordt vervolgens (optioneel) voortgezet met verschillende opleidingsmodules in het kader van vakbekwaam blijven.

Vakbekwaam worden bestaat zoals hierboven geschetst uit een 3-tal modules:

 • Theorie brandweerchauffeur;
 • Voertuigbeheersing;
 • Verkeersdeelname.
 • Theorie brandweerchauffeur

De volledige theorie welke nodig is om het IFV examen chauffeur te behalen, dit kan in een klassikale vorm gegeven worden (3-tal sessies) of via onze e-learning modules (zie hieronder).

Voertuigbeheersing
De chauffeur wordt tijdens deze baantraining (afgesloten terrein) voorbereid op het examen (toetsonderdeel 1 t/m 5) welke aansluitend afgenomen kan worden door een van onze examinatoren.

Verkeersdeelname
De chauffeur wordt getraind op de openbare weg (4 uur) zodanig dat er handvaten worden aangereikt om zichzelf voor te bereiden op het examen verkeersdeelname. Tijdens de opleiding komen alle benodigde facetten aan bod om veilig en vlot door het verkeer te manoeuvreren. Ook dit onderdeel kan gexamineerd worden door VOZ (niet aansluitend). Tevens kunnen we de chauffeur begeleiden tijdens het zelfstandig oefenen en de leerwerk opdrachten.
Het vakbekwaam blijven geven we gestalte door:

 • Competentiemetingen;
 • Vervolgmetingen brandweerchauffeur
 • Mobiele rij-simulator

Competentiemeting (praktijktraining jaar 1)
Onze doelstelling is het in kaart brengen van de competenties m.b.t. de rijstijl, verkeersinzicht  en attitude van de kandidaat. We meten alle relevante aspecten en hebben zodoende gedurende de eerste praktijk training al een duidelijk beeld van de kandidaat en zijn sterktes en zwaktes. Vervolgens worden de sterktes  van de kandidaat geborgd en zijn zwakte punten verbeterd.

Vervolgmetingen (praktijktraining jaar 2/3/4)
Op basis van de competentiemetingen wordt er op individueel niveau in verschillende praktijksituaties (baan, openbare weg, 4X4, rij-simulator) nageschoold. Elke chauffeur wordt zodoende op zijn eigen niveau getraind, ervaren en minder ervaren chauffeurs kunnen samen trainen en zullen op deze wijze  van elkaar leren. Ons streven daarbij is de trainingen uit te voeren in het verzorgingsgebied van de chauffeur.

Mobiele rij-simulator
Als enigste opleider in Nederland hebben we de beschikking over een mobiele truck-simulator , de simutruck.

De voordelen van de rij-simulator  zijn:

 • Realistische en interactieve oefenstof met ritscenario’s voor Optische en Geluidssignalen;
 • Trainen van weersituaties en terreinomstandigheden, die tijdens reguliere trainingen niet opgezocht kunnen worden;
 • Groepstraining met maximaal 12 deelnemers per dag;
 • Geen inzet eigen materieel, dus geen brandstofverbruik en Co2 uitstoot.

Nieuw: E-learning Brandweerchauffeur (theorie) 

Inhoud:
In samenwerking met Fire-learning hebben wij de theorie-opleiding Brandweerchauffeur in de vorm van een e- learning module ontwikkeld . De module leidt kandidaten stap voor stap ,  in hun eigen tempo en op ieder gewenst tijdstip door de lesstof . De slimme , persoonlijke memotrainer helpt  om thema’s waar kandidaten moeite mee hebben individueel te herhalen en specifieke herhalingsoefeningen aan te bieden .

De module werkt op alle apparaten en platformen, de enige vereiste is internettoegang.

Voor individuen en groepen:
De module is niet alleen een effectief leermiddel voor de individuele student, het geeft ook inzicht in de trainingsbehoefte van de gehele organisatie (Veiligheidsregio) dan wel korps. Dit gebeurt door het analyseren en vergelijken van de resultaten van alle kandidaten in de speciale sectie voor instructeurs. Daarnaast bieden wij de module aan in combinatie met een plenaire terugkomavond, waarin met name aandacht wordt gegeven uit de verbeterpunten uit de analyses.

Wilt u meer weten over deze opleiding, of over de vele andere mogelijkheden bij VOZ? Neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord.