Ook subsidie rij-opleidingen voor niet SOOB-bedrijven

Het sectorplan Transport en Logistiek 2016-2017 subsidieert werkgevers die nieuwe chauffeurs zoeken , dit helpt aspirant chauffeurs aan een nieuwe baan en zorgt er mogelijk ook voor dat kandidaten , die in een uitkeringssituatie zitten of dreigen te komen aan het werk komen of blijven.

Voor bedrijven die aangesloten zijn bij het Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer ( SOOB) loopt de subsidie op tot 80% van de kosten van de rijopleiding ( C en CE ) . Bedrijven die niet bij het SOOB zijn aangesloten kunnen sinds kort ook aanspraak maken op subsidie , de hoogte van de subsidie is echter beperkt tot het gedeelte dat verkregen wordt vanuit de co-financiering van het Ministerie SZW.  Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient aan bepaalde criteria te worden voldaan .

Voor nadere informatie over de criteria en de te volgen procedure kunt u contact opnemen met Francien te Baerts  , dit kan per email :

francien@vervoerscollegevenlo.nl

 


Naar nieuwsoverzicht